Hindu Mandir Society, Stockholm
 
  Home  
|
  Festival Calender  
|
  Mandir Schedule  
|
  Services  
|
  Information  
|
  About us  
|
  Join us  
|
  Gallery  
|
  Hindu Mandir Information Guide  

 

 

 

 

Home

I Stockholm bildades under 1980-talet Hindu Mandir Society, en förening som 1998 kunde kröna en mångårig kamp med invigningen av Stockholms första stora Hindu Tempel i Helenelund. Hindu Mandir har alltsedan 1998 på olika sätt tillvaratagit hinduiska intressen i Stockholm och Sverige. Hindu Mandir möjliggör ett tryggt hinduisk liv och säkra en hinduisk framtid baserat på hindu tradition samt förbli en väl integrerad del av det svenska samhället. Hindu Mandir Society arbetar bland de drygt 7000 hinduer och även kristna som bor i Sverige för kortare eller längre tid. Församlingen har regelbundna gudstjänster och kulturella evenemang, program för äldre och ungdomar. Dessutom bröllop, informell utbildning till olika skolungdomar, själavård och kyrkliga handlingar. Vi har präst som kan även stå till förfogande vid andliga vård och dödsfall. Alla är välkomna att besöka vår tempel oavsett anledning. 

 

 

 

 

   
Notice

General Body meeting 24th March 2013, 12.00 - 14.00. Please observe for members only!

To become a member please pay to Postgiro Account: 702460-7
Single membership: 200 SEK
Family Membership: 400 SEK

=====================

Shani Maha Yagya

Mandir Samiti is glad to inform that Shani Maha Yagya will be held on

 3:00 PM - 7:00 PM Path &
Yagya
   (as per 
weather conditions)
  7:00 PM - 7:30 PM Arti
  7:30 PM - Bhandara

All of you and your family members are cordially invited to be a part of this auspicious occasion.

Please feel free to contact Pandit Ji or Samiti for any information/details as required. Suggestions in this regards are most welcome.

=====================